ساختار سیستم های مبتنی بر دانش (آگاهی)

ساختار سیستم های مبتنی بر دانش  (آگاهی)
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 26

حجم فایل (به کیلوبایت) : 5827

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 22000 تومان

خرید و دانلود

هرم اطلاعات پرداخته شده در فصل 1 نشان می­دهد که دانش رابه سختی می­توان به طور مستقیم به دست آورد، آن باید از مشاهدات اولیه و اطلاعات ناشی از حوزه مربوطه پردازش شود. منبع اصلی دانش، ذهن انسان است. یکی دیگر از منابع اغلب دیده شده برای دانش، داده ها و اطلاعات از محیط است. تجربه کار در یک حوزه مشخص، بررسی نتایج، گزارشات رسانه­ها، مطالعات موردی و کارشناسان، ابزاری هستند که از طریق آن، دانش را می­توان به دست آورد. با این حال، هیچ روش رسمی برای کسب دانش، مانند روش های حقیقت یاب پیشنهاد شده در رشنه های مهندسی نرم افزار و یا تجزیه و تحلیل سیستم و رشته­های طراحی وجود ندارد (شکل 2.1 را ببینید).

دانش در هر زمینه است که معمولا از دو نوع است:

The data pyramid discussed inChapter 1 shows that knowledge is difficult to acquire directly—it needs to be processed from the raw observations and information from the domain. The basic source of the knowledge is the human mind. Another often-accessed resource for knowledge is data and information from the environment. Experience of working in a given domain, survey results, media reports, case studies, and experts are the means through which knowledge can be acquired. However, no formal method exists for knowledge acquisition, such as the fact-finding methods suggested in the disciplines software engineering or systems analysis and design disciplines (see Figure 2.1).