پاورپوینت طرح های بازنشستگی

پاورپوینت طرح های بازنشستگی
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

تعداد صفحات : 32

حجم فایل (به کیلوبایت) : 119

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

بخشی از اسلاید ها:

اسلاید 1)

مقدمه:
هدف اصلی از حسابداری طرحهای بازنشستگی، اندازه گیری بهای مزایای بازنشستگی کارکنان و شناسایی آن طی دوران خدمات کارکنان می باشد.
برخی از واحدهای تجاری،راساً مدیریت طرحهای بازنشستگی خود را بر عهده می گیرند، اما گاهی نیز مدیریت این طرحها را نهاد های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و یا نهاد های خصوصی همچون صندوق های بازنشستگی به عهده می گیرند.
از منظر حسابداری مهمترین موضوع مورد بررسی نهاد های استانداردگذار به طور عام حسابداران و به طور خاص، نحوه برخورد با حق بیمه های دریافتی، شناسایی بدهی بازنشستگی و حسابداری و گزارشگری دارایی ها و بدهی های مربوط به طرح های بازنشستگی است. با این حال عمده موضوعات مطروحه در تئوری پیرامون بازنشستگی، معطوف به شناسایی هزینه و بدهی بازنشستگی می باشد.
در همین راستا استانداردهای متعددی از سوی نهادهای استانداردگذار از جمله ,CAP APB و FASB در آمریکا، IASBو سازمان حسابرسی ایران ارائه شده است.

اسلاید 2)

تعیین تعهدات بازنشستگی:

بازنشستگی عبارت است از تعهد به پرداخت مبلغی به افراد باز نشسته. تعهد را در قالب مبلغی تعریف می کنند که باید پرداخت شود، مدت زمانی که انتظار می رود این مبلغ پرداخت شود و مدت زمانی که پیش از آن این مبلغ پرداخت خواهد شد.
اگرچه انواع مختلف بازنشستگی وجود دارد، ولی همه آنها در یکی از دو گروه اصلی زیز قرار می گیرند:
1. برنامه های مبتنی بر پرداخت حق بیمه مشخص
2. برنامه های مبتنی بر مزایای قطعی و مشخص