تحقیق اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

تحقیق اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2706

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

چکیده
مقدمه
عوامل پراکنش گیاھان
عوامل آب و ھوایی
عوامل خاکی
عوامل زیستی
اقلیم و پوشش گیاهی
یک اساس فیزیولوژیکی
تابش خورشیدی و نمو
روابط آب
دماهای پایین
یخبندان خشک
منابع
--------------
    برای بررسی کنترل اقلیمی پراکنش رده های گیاهی لازم است که زندگی گیاه به چند مرحله تقسیم شود که هر مرحله چرخه زیستی است که میتواند پراکنش گیاهی را کنترل کند. هر گاه حلقه ای بشکند احتمال نابودی پیش می آید.
    از شکل نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که گسترش دامنه گیاهان یکساله تحت تأ ثیر دوره های کوتاه تا حد 16 روز قرار میگیرد، در حالیکه دوره های طولانی تر از 15 سال روی گسترش گیاهان دیر توالی مؤثر است.  

...