گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 55

حجم فایل (به کیلوبایت) : 53931

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

فهرست
منطقه Ⅰ: منطقه سورک و توضیحاتی پیرامون افیولیت.
موقیت منطقه    7
تشکیل منطقه و افیولیت    7
معرفی افیولیت ها    7
افیولیت در منطقه مورد بررسی و موقعیت آن در ایران    10
مشخصات کلی افیولیت ملانژها ایران    11
منطقه Ⅱ : معدن سنگ آهن و منطقه آذرین.
ایستگاه 1: سنگ آهن     17
ایستگاه 2: چاه بورن هلم    17
ایستگاه 3: اپیدوسیت    19
ایستگاه 4: سینه کار    20
ایستگاه 5: زیپس    20
ایستگاه 6:    21
ایستگاه 7: دپوی ماده معدنی و باطله    21
ایستگاه 8: رسوبات پلاسری آهن    22
ایستگاه 9: سنگ آهن لیمونیتی شده    23
ایستگاه 10: پریدوتیت آلتره شده    24
ایستگاه 11: لیستونیت    24
ایستگاه 12: سنگ گابرو    25
ایستگاه 13: رگه های هیدرو ترمال سیلیسی    25    
ایستگاه 14: پریدوتیت    27
ایستگاه 15: چرت آهندار    27
ایستگاه 16: پریدوتیت آلتره شده    29
ابستگاه 17: برنزیت    30
ابستگاه 18: لرزولیت یا ورلیت    30
ابستگاه 19: ترانشه    31
ایستگاه 20: ایستگاه نقشه برداری (بنچ مارک)    33
منطقه Ⅲ : قدیمیترین سازند منطقه و توضیحاتی پیرامون آن.
بررسی منطقه از نظر چینه شناسی و معرفی سازند های آن    36
مشخصات سازند لالون    36
ایستگاه 1: سطح کنتاکت سازند لالون و زاگون    37
ایستگاه 2: کوارتز آرنایت پوششی سازند لالون    38
موقییت و مشخصات سازند میلا    40
ایستگاه 3:    41
ایستگاه 4: دولومیت حاصل آلتراسیون    42
منطقه Ⅳ : محدوده سرب و روی هفتهر.
ایستگاه 1: گوگرد    44
ایستگاه 2:    45
ایستگاه 3: چرت    45
ایستگاه 4: کالامین    47
ایستگاه 5: لیمونیت    48
ایستگاه 6: اکسید منگنز    48
ایستگاه 7: اکسید آبدار آهن و مگنتیت    49
ایستگاه 8: اکسید آهن همراه با لیمونیت    50
ایستگاه 9: اکسید آهن همراه با کالامین    51
ایستگاه 10 : منطقه آلتراسیون    51
منابع