تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 38

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

فهرست مطالب:
تقابل سنگ و آب:    1
تجزیه فیزیکی و شیمیایی سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات:    1
1-2- مقدمه:    1
2-2- آبهای طبیعی بعنوان ارتباطات پروتونها: PH، اسید هیدرولیز (آبکافت) و فرسایش سنگ آهک (کلسیت).    4
اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیها و نقش آب در هوازدگی سنگ:    9
3-2- یونهای فلزی، انتقال الکترون و نمودار PH:    11
4-2- بررسی رفتار کانیهای سیلیکات در طی هوازدگی شیمیایی:    14
تولید شکستگی و اشکال جدید کانی    14
اطلاعات بیشتر در مورد واکنشهای هوازدگی ترمودینامیک:    18
کوارتز:    20