تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی

تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 41

حجم فایل (به کیلوبایت) : 492

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

طراحی محصولات صنایع غذایی

طراحی محصولات از ایده تا تولید
ویژگی های افراد شاغل در واحدهای طراحی و توسعه
تجهیزات مورد نیاز در طراحی محصول
واحدهای مرتبط با طراحی محصولات
واحد کنترل کیفیت
واحد بازرگانی (فروش)
طراحی و توسعه از دیدگاه استاندارد ISO 9001
طرح ریزی طراحی و توسعه
ورودی های طراحی و توسعه
خروجی های طراحی و توسعه
بازنگری های سیستماتیک طراحی و توسعه
تصدیق طراحی و توسعه
صحه گذاری طراحی و توسعه
کنترل تغییرات طراحی وتوسعه
مفاهیم اصلی در فرایند طراحی
خروجی های طراحی
بازنگری طراحی
تصدیق طراحی
صحه گذاری طراحی
مراحل طراحی
پیشنهاد طرح
برنامه ریزی و تامین منابع
تدوین الزامات طراحی
تدوین الزامات طراحی
طراحی فرمولاسیون و نمونه سازی
طراحی انواع بسته بندی و نمونه سازی
طراحی ماشین آلات
طراحی چیدمان
اخذ مدارک قانونی
BOM
تدوین دستورالعمل تولید
تدوین دستورالعمل های کنترلی
طراحی استانده های تبلیغاتی
تولید آزمایشی
فیربک گیری داخلی و خارجی
ثبت مستندات
تصدیق و صحه گذاری طراحی